W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zapisy do żłobka

XML

Treść

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

1.Podstawą przyjęcia dziecka jest złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszeniowej i deklaracji RODO nie wcześniej niż po nadaniu dziecku numeru PESEL, w przypadku braku numeru PESEL - innego dokumentu potwierdzającego jego urodzenie i numer PESEL jego matki.

2. Po dostarczeniu wypełnionych dokumentów dziecko zostaje wpisane na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

3. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończonego 20 tyg. życia do lat 3, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów.

4. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok kalendarzowy, warunkiem przyjęcia jest posiadanie wolnych miejsc.

5.Po dostarczeniu wypełnionych dokumentów przez Rodziców dziecko zostaje wpisane na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.


6. W dniu zawarcia umowy należy przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu, bądź pobieraniu nauki.

7. Dzieci przyjmowane są w kolejności złożenia i zarejestrowania karty zgłoszeniowej

8. Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do żłobka mają:

- dziecko i rodzice zamieszkujący na terenie miasta Inowrocławia, 

- dziecko jest niepełnosprawne lub ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością, 

- dziecko ma dwoje lub lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia,

- rodzice lub jedno z nich odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Inowrocławia,

- przynajmniej jedno z rodziców ma orzeczony stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji.

9. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na swój stan zdrowia.


Odpłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

1. Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/451/2022 r. Rady Miejskiej Inowrocławia od 1 kwietnia 2022 r., ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku, w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2022 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz.2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym,(co stanowi kwotę 602,00 zł w roku 2022)

2. W przypadku sprawowania przez żłobek opieki nad rodzeństwem opłata, o której mowa w pkt.1, ulega obniżeniu o 15% za drugie, 30% za każde kolejne dziecko.


3. Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin.

4. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł.

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nadpłata stawki żywieniowej będzie będzie odliczona w następnym miesiącu.

 
Termin uiszczania opłat:

Opłaty uiszcza się z góry za każdy miesiąc, do dnia 15 każdego miesiąca na podane w umowie konto:

Konto: Bank PKO BP 78 1020 1505 0000 0202 0183 3300

Konto komitetu rodzicielskiego: Bank Spółdzielczy 73 8149 0000 0000 4844 3000 0010
Godziny funkcjonowania żłobka

Żłobek funkcjonuje w dni robocze, w godzinach od 6:00 do 16:30.

Przyprowadzanie dzieci do żłobka: od godziny 6:00 do godziny 9:00.


Plan dnia:


- 6:00 do 9:00 przyprowadzanie dzieci,
- 8:00 - 8:30 I śniadanie,
- 8:30 - 9:00 czynności higieniczno - pielęgnacyjne,
- 9:00 -11:00 zabawy, zajęcia dydaktyczne, (zabawy na świeżym powietrzu w okresie wiosenno-letnim),

- 10:00-10:20 II śniadanie,

-11:00 - 11:30 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - pielęgnacyjne,

- 11:30 - 12:00 obiad,
- 12:00 - 14:00 leżakowanie,

- 14:00 - 14:15 czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
- 14:15 - 14:45 podwieczorek,
- 14:45 - 16:30 odbiór dzieci, zajęcia dowolne.


Uroczystości okolicznościowe:

W żłobku organizowane są uroczystości w których uczestniczą Rodzice:

- Bal karnawałowy,
- Mikołajki,

- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Matki i Ojca,
- Pożegnanie zimy i przywitanie wiosny,

- zajęcia w formie warsztatów tematycznych dla rodziców i dzieci.

Z uwagi na sytuację pandemiczną zajęcia warsztatowe zostały zawieszone.
Załączniki