W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski "MAJA" w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Żłobek Miejski "MAJA" w Inowrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. nie jest dostępny cyfrowo z powodu odwzorowania obrazów w plikach formatu PDF.
• Sprawozdania finansowe nie są dostępne cyfrowo z powodu odwzorowania obrazów w plikach formatu PDF.
• Brak opisów alternatywnych zdjęć.

Oświadczenie przejrzano i zaktualizowano dnia: 2022-03-31

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Żłobek Miejski "MAJA" w Inowrocławiu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Julianna Hulisz. Kontakt: majaino@vp.pl, tel. 52 353 92 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Żłobek Miejski "MAJA" w Inowrocławiu odpowiada Julianna Hulisz, majaino@vp.pl, tel.52 353 92 04.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Wniosek lub żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie. Skargę można złożyć pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Żłobka Miejskiego "Maja" w Inowrocławiu
ul. Józefa Krzymińskiego 18
88-100 Inowrocław
e-mail: majaino@vp.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski ,,Maja” w Inowrocławiu  - administracja, ul. J. Krzymińskiego 18
Siedziba znajduje się na 1 piętrze, wejście od strony parkingu, niski parter.
Do budynku prowadzą 4 wejścia, w tym 3 z podjazdami dla wózków dziecięcych. Pomieszczenia usytuowane są na dwóch poziomach, na które prowadzą schody z poręczami.
Budynek, podjazdy,  korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Filia Żłobka Miejskiego ..Maja” w Inowrocławiu ul. W. Łokietka 12
Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia usytuowane są na dwóch poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. 
Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.