W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci w czasie trwania pandemii COVID 19

XML

Treść

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci w Żłobku Miejskim „Maja” w Inowrocławiu w czasie trwania pandemii COVID 19

1. Dzieci należy przyprowadzać od godziny 6:00 do 9:00.
2. Odbiór dzieci najwcześniej od godziny 14:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem.
3. Rodzice i opiekunowie dzieci mają obowiązek zachować dystans w odniesieniu do pracowników żłobka, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem do szatni z zachowanie zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m (w zależności od powierzchni szatni).
5. Niedopuszczalne jest wchodzenie obojga rodziców/opiekunów lub innych osób przyprowadzających/odbierających dziecko jednoczenie.
6. Rodzic przebywający w szatni zobowiązany jest skrócić czas do minimum.
7. Ruch przy wejściu do żłobka jest kontrolowany przez personel danej grupy.
8. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wszelkich środków ostrożności poprzez osłonę ust i nosa maseczką, stosować rękawiczki jednorazowe lud zdezynfekować ręce.
9. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
10. Dzieci do żłobka są przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
11. Dziecko nie powinno przynosić do żłobka swoich zabawek i innych przedmiotów  oraz zabierać ze żłobka. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności z niepełnosprawnościami.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka, o tym fakcie należy poinformować personel.
13. Wszelkie sprawy związane z obsługą żłobka rodzic/opiekun może załatwiać telefonicznie lub poprzez e-mail.
14. Na każdej grupie jest dostępny termometr bezdotykowy.
15. Pomiar temperatury u dziecka będzie dokonywany codziennie przed wejściem do Sali oraz w każdym przypadku wystąpienia  niepokojących objawów chorobowych po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów.
16. W przypadku wystąpienia  temperatury powyżej 37,5 ℃ dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

Załączniki